Wat is cultuurprofilering

Wat is cultuurprofilering

Cultuurprofilering is de keuze van de school om (naast eventuele andere profileringen zoals Bèta of sport) cultuureducatie als centraal beleidspunt voor de school(soort) breed of een enkele stroom in te zetten, te ontwikkelen en uit  te dragen.

Realisme naar abstract

Realisme naar abstract, leerlingenwerk op de Werkplaats Kindergemeenschap (Kees Boeke school) in Bilthoven