De vereniging cultuurporfielscholen

De Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS)

De VCPS is in november 2007 opgericht en is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs. De vereniging is een actief platform dat een landelijk netwerk onderhoudt, waarbinnen informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen. Inmiddels staan 43 scholen officieel geregistreerd als cultuurprofielschool.

Doelen van de Vereniging (VCPS)

 • De Vereniging onderhoudt een landelijk netwerk van Cultuurprofielscholen, waarbinnen informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen.
 • De Vereniging wil een bijdrage leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij Cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs.
 • De Vereniging wil de krachten van haar leden bundelen om te komen tot een platform dat de belangen van Cultuurprofielscholen naar derden toe behartigt. Het aangaan van mantel- en samenwerkingsovereenkomsten heeft hierbij bijzondere aandacht.
 • De Vereniging wil expertise met betrekking tot kunst en cultuur inzetten ten behoeve van het onderwijs.
 • De Vereniging zet zich in voor al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

 

Waarom lid worden van de Vereniging

Door het lidmaatschap heb je het exclusieve recht op de officiële landelijke erkenning als cultuurprofielschool.
Daarnaast biedt het lidmaatschap de volgende voordelen.

 • De Verenging zorgt voor kwaliteitsborging zowel landelijk alsook binnen de school.
 • De Vereniging behartigt je belangen bijvoorbeeld bij OCW en VO-raad.
 • De Vereniging levert informatie over landelijke thema’s en werkt deze uit (cultuurkaart, combinatiefuncties, Jeugdcultuurfonds, Fonds Cultuurparticipatie).
 • De Vereniging fungeert als een actief platform voor uitwisseling en expertisevergroting.
 • Je kunt je onderscheiden ten opzicht van andere scholen, je krijgt een bordje op de gevel, een pluim voor en erkenning van goede verdiensten.
 • Door het lidmaatschap blijf je je bewust van wat je doet, het stimuleert je eigen ontwikkeling, het houdt je scherp.
 • Door het lidmaatschap krijg je ruimte voor schoolprofilering op de website www.cultuurprofielscholen.nl.