Hoe wordt je Cultuurprofielschool

Kunnen wij dat ook?

Een groot deel van de Nederlandse middelbare scholen heeft interesse in cultuurprofilering. Uw school ook? Gebruik het zelfevaluatie-instrument om te toetsen in hoeverre uw school voldoet aan de door de vereniging vastgestelde kwaliteitseisen voor een CultuurProfielSchool.

afbeelding

Het Comenius College in Hilversum profileert zich met een theaterklas en een accent op erfgoed educatie. Scène uit 'STRESS'.

Kritische succesfactoren

Kritische succesfactoren van scholen die uitblinken.
-        De school heeft een heldere visie en ook als zodanig beschreven.
-        Er was / is aandacht voor creëren en onderhouden van draagvlak:
         o    Goede samenwerking en communicatie schoolleider en cultuurcoördinator;
         o    Kunstdocenten alsook niet-kunstdocenten zijn betrokken.
-        Op meta-niveau over visie, doelen, thema’s en samenhang kunnen nadenken en dit kunnen vertalen naar micro-niveau in de klas.
-        Inzien dat deze schoolontwikkeling een projectmatige aanpak verdient.
-        De cultuurcoördinator moet goed kunnen ontwikkelen en delegeren.
-        Flexibel zijn in aanpak en uitvoering en pilot durven inzetten.

 

Aanmelden als aspirant

Als u heeft vastgesteld dat uw school CultuurProfielSchool wil worden, kunt u zich hier aanmelden als aspirantschool. Op deze website krijgt u dan toegang tot hetledendeel met een eigen werkplek om de benodigde documenten (zoals daar zijn een visiedocument of het cultuurprofielplan) aan te maken. Alles taat bijelkaar om de aanvraagprocedure voor erkenning als CultuurProfielSchool vormgeven. Ondertussen vult u uw schoolportret vast in.

U meldt zich aan door een verzoek te mailen naar het Steunpunt CPS.