De cultuurprofielschool

Eerdere jaren

De vereniging CultuurProfielScholen belegd met enige regelmaat bijeenkomsten: inspiratiedagen voor leden, Cultuur Leert Anders Conferentie en internationaal.

Kijk in het submenu voor verslagen van de diverse bijeenkomsten.

afbeelding

De jubileumbundel uit 2012.

Cultuur Leert Anders!

Maar hoe anders, wat leer je dan anders of hoe anders vormt cultuur je? Deze vragen lopen sinds 2006 als een rode draad door de conferenties Cultuur Leert Anders en worden vanuit verschillende perspectieven belicht in presentaties en workshops.

De geschiedenis:

In het project ‘Regeling Cultuurprofielscholen vo 2004' (2004-2006) hebben 44 scholen geparticipeerd.

Tijdens de conferentie Cultuur Leert Anders van 7 december 2006 is de gelijknamige projectbundel verschenen, waarin de ervaringen uit dit project zijn beschreven. Onder andere zijn tien verdiepingsthema's uitgewerkt: Leerlijn po-vo, Cultuurklassen onderbouw, Onderbouw-bovenbouw, Beroepskolom, Culturele competenties, Media-educatie, Integratie in curriculum, Onderwijsconcepten, Invoering cultuureducatie en Organisatiestructuur.

Sindsdien vond elk jaar een Conferentie Cultuur Leert Anders plaats.